ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Nutrition AG - Αγαπητός Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε., στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, παρέχει πληθώρα υπηρεσιών στην ζωική πρωτογενή παραγωγική διασικασία.

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στις κτηνοτροφικές μονάδες σε σχέση με την διατροφή και την απόδοση σε παραγόμενα προϊόντα:
• Συμπληρωματικές ζωοτροφές
• Ισορροπιστές
• Προμείγματα
• Κατάρτιση σιτηρεσίων μειγμάτων
• Ολικά σιτηρέσια
• Υδατοδιαλυτά Ενισχυτικά
• Παρακολούθηση μονάδων εκτροφής παραγωγικών ζώων
• Συνθήκες υγιεινής και Σταυλισμού

Με εξειδικευμένο προσωπικό εκτελούμε απολυμάνσεις - εντομοκτονίες – μυοκτονίες σε χώρους σταυλισμού παραγωγικών ζώων και σε κατοικημένες περιοχές.

Η Nutrition AG - Αγαπητός Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε., στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, εξασφαλίζει:
• Ισορροπημένη διατροφή
• Υψηλές αποδόσεις
• Άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
• Ευζωία του ζώου