ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΜΕΙΓΜΑΤΑ

Η Nutrition AG - Αγαπητός Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας παρέχει συμπληρωματικές ανόργανες ζωοτροφές –ισορροπιστές και προμείγματα για όλες τις κατηγορίες παραγωγικών ζώων: 1. Αυγοπαραγωγή, 2. Κρεατοπαραγωγή, 3. Μυρηκαστικά, 4. Χοιροτροφία, 5. Άλλα Παραγωγικά Ζώα.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΜΕΙΓΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)
ΠΟΥΛΑΔΩΝ και ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PLUS  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  0,2%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1% ΜΕ ΚΑΡΟΦΥΛΛΗ
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1% ΜΕ ΚΑΡΟΦΥΛΛΗ PLUS
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1% ΜΕ ΚΑΡΟΦΥΛΛΗ ΚΑΙ ΦΥΤΑΣΗ
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5% ΜΕ ΚΑΡΟΦΥΛΛΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΜΕΙΓΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ COBB  st-gr  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ COBB  fin. 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ COBB 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ  και  ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ  και  ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με ΦΥΤΑΣΗ 0,2%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  Α+Β ΗΛΙΚΙΑΣ ( ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ  κ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  Γ ΗΛΙΚΙΑΣ  ( ΠΑΧΥΝΣΗΣ )  ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ  2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΟΥ COBB st.-gr. ΓΙΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΟΥ COBB st.-gr. ΓΙΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2,5%

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΜΕΙΓΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ:
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5%       
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PLUS  2,5%             
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΑΓΕΛΑΔΩΝ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  2,5%    
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΠΑΧΥΝΣΗΣ  ΜΟΣΧΩΝ  2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΠΑΧΥΝΣΗΣ  ΜΟΣΧΩΝ  1%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΠΑΧΥΝΣΗΣ  ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ  2,5%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΩΝ  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΩΝ  0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΩΝ  0,2%

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΜΕΙΓΜΑΤΑ (ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΗΛΑΖΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 0,4% 
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 0,2%
• ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ 0,2%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΘΗΛΑΖΟΝΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ  2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ  2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 2.5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΡΩΝ 2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑ 2,5%

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ:

• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΑΛΟΓΩΝ  2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  2,5%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ   ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  3%
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ  2,5%
 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ
•  1 κ
•  5 κ
• 10 κ
• 20 κ